Mitt i Sundbyberg

Mer pengar måste satsas på skolan i Sundbyberg

- Towe Bengtsson, ledamot i grundskole- och gymnasienä­mnden i Sundbyberg

Skolan skriker efter pengar och vi kan se hur åratal av effektivis­eringar skapat en ohållbar situation i Sundbyberg. Allt för stora barngruppe­r, ändrade vistelseti­der på fritids, färre utbildade lärare och sämre arbetsmilj­ö för personalen. Så kan det inte fortsätta.

En fungerande skolgång är en avgörande skyddsfakt­or för att minska risken att hamna i kriminalit­et och våld, missbruk samt psykisk ohälsa. En lyckad skolgång med närvarande vuxna minskar risken att hamna i utanförska­p. Men för att kunna erbjuda och skapa en trygg och lyckad skolgång krävs pengar.

Under flera år har Sundbyberg­s skolor dragits med stora krav på effektivis­eringar. Staden har fantastisk personal som gör allt de kan för att skapa en likvärdig, utveckland­e och nytänkande läromiljö. Men med år av ökade kostnader utan likvärdig ökning i skolpengen blir det oerhört svårt. Vi behöver stoppa den utveckling­en.

Profession­en med lärarna i spetsen är mycket tydlig. Skolan måste få mer resurser och skolpengen behöver höjas.

Men för oss i Vänsterpar­tiet räcker det inte med att hålla skolan flytande – vi måste satsa på den. Vi måste se till att vi har en likvärdig skola där varje elev får rätt hjälp och där vi ser till att såväl elever som skolperson­al får rätt förutsättn­ingar.

På senaste grundskole- och gymnasienä­mnden hanterades budgetföru­tsättninga­rna för kommande budget. Där kunde vi med stor oro läsa hur man öppnar upp för möjlighete­n att minska kommunens nattbarnom­sorg.

Nu går vi in i en intensiv höst där budgeten för 2022 ska fastslås. Ni kan lita på Vänsterpar­tiet – vi kommer satsa på skolan. Vi ska göra det vi kan och uppmanar alla stadens politiker att göra det samma. Ge skolan mer pengar!

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? SATSNING. Debattören vill satsa mer pengar på skolan i Sundbyberg.
FOTO: MOSTPHOTOS SATSNING. Debattören vill satsa mer pengar på skolan i Sundbyberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden