Bö­ter för bub­bel­pool

Viivasbydirekt - - Nyheter -

En bo­stads­rätts­för­e­ning i Väs­by åläggs att be­ta­la 3 000 kro­nor i mil­jö­sank­tions­av­gift på grund av att för­e­ning­en in­te ha­de an­mält att den be­dri­ver bub­bel­pools­verk­sam­het i en re­lax­av­del­ning som nytt­jas av de bo­en­de.

Kom­mu­nens mil­jö- och häl­so­skydds­kon­tor kon­tak­ta­des i de­cem­ber av Smitt­skydd Stock­holm på grund av att fle­ra per­so­ner ha­de in­sjuk­nat ef­ter att ha ba­dat i bub­bel­poo­len. Vid upp­re­pa­de till­fäl­len under vå­ren har mil­jö- och häl­so­skydds­kon­to­ret upp­ma­nat bo­stads­rätts­för­e­ning­en att skic­ka in en an­mä­lan om att bub­bel­poo­len i drift, men ut­an re­sul­tat.

Där­för ska för­e­ning­en be­ta­la 3 000 kro­nor för över­trä­del­se av fö­ord­ning­en om mil­jö­far­lig verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.