Lera

30–31 MAJ

Viivasbydirekt - - Det Händer -

Två hel­ger i rad pro­var vi att arbeta med lera som man gjor­de under forn­ti­den; tum­ma, ring­la, rul­la. För att det ska bli fär­di­ga als­ter brän­ner vi le­ran di­rekt i öp­pen eld el­ler i stängt kärl. Tid: 10.00-–16.00. Plats: Vi­kinga­går­den Gun­nes gård, Ryt­tar­ga­tan 270. Ar­ran­gör: Vi­kinga­går­den Gun­nes gård samarr. ABF Nor­ra Stor­stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.