Kla­gar på Väs­by Rocks ljud­ni­vå

Viivasbydirekt - - Nyheter -

En Väs­by­bo rik­tar kla­go­mål mot kom­mu­nen för den höga ljud­ni­vån på Väs­by Rock Fes­ti­val. ”An­tar att kom­mu­nen gett till­stånd till rock­fes­ti­va­len att hål­la på till 02 med kon­ser­ter. Hur tänk­te ni då? Al­la som bor run­tom­kring blir stör­da! Finns in­te en chans att so­va med stö­ran­de musik. Hur kan ni ge ett så­dant till­stånd?” skri­ver hon. Kom­mu­nen ha­de vid tid­ning­ens press­lägg­ning in­te sva­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.