”Stö­ran­det från mo­pe­dis­ter ba­ra fort­sät­ter”

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Ron­nie Lind­berg

Stö­ran­det från mo­pe­dis­ter ba­ra fort­sät­ter. Sä­ger man åt dem att in­te kö­ra här, då blir det ett fing­er el­ler ”Dra åt hel­ve­te”. Vad är det som gäl­ler, när det in­te är skyl­tat ”Mo­tor­driv­na for­don för­bju­det”? Var­för finns det in­te så­da­na skyl­tar upp­sat­ta?

Ska det ald­rig bli slut på det här, mås­te det hän­da nå­got först?

Ska det ald­rig bli slut på det här, mås­te det hän­da nå­got först? Tre på sam­ma mo­ped, unga ut­an hjäl­mar. Sätt åt dem; be­slag­ta mo­pe­der­na, låt det på­ver­ka lämp­lig­hets­in­ty­get för kör­kort.

Det är lät­ta­re för oss att an­mä­la dem om det finns för­buds­skyl­tar. Nu är det svårt, ” Var är skyl­tar­na då?” kan man få frå­gan. Vad sva­rar man då?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.