4 AU­GUSTI

Kvällscykl­ing

Viivasbydirekt - - Det Händer -

Cy­kel­tur ca 2 mil i lugn takt. Al­la är väl­kom­na. Tag gär­na med frukt el­ler fi­ka till ras­ten. Ar­ran­gör: Cy­kel­främ­jan­det Stock­holm Nor­rort Plats: Cy­klis­ter­nas mötesplats vid Gam­la Apo­te­ket. Tid: 19.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.