MER Så gör du:

Viivasbydirekt - - Nyheter -

FÖR att del­ta i täv­ling­en kan du an­ting­en mai­la din bild till re­dak­[email protected]­i­vas­by.se el­ler tag­ga din bild på Instagram med #vi­iväs­by­som­mar. Skriv gär­na nå­got om var och när bil­den togs! Skic­ka med di­na kon­takt­upp­gif­ter i mai­let. Om du läg­ger upp bil­den på Ins­ta- gram så se till att mail­a­dress el­ler an­nan kon­tak­tin­for­ma­tion finns till­gäng­lig om du skul­le vin­na.

■ AL­LA bil­der kan kom­ma att pub­li­ce­ras i pap­pers­tid­ning­en ut­an att er­sätt­ning ut­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.