Jo­nas för­stär­ker Grims­ta AIK

Viivasbydirekt - - Sport -

Jo­nas Ahl­bom är näs­ta spe­la­re in i Grims­ta AIK. Jo­nas, 29, kom­mer när­mast från Äl­ta IF men har ti­di­ga­re bland an­nat re­pre­sen­te­rat Central­vä­gen och mo­der­klub­ben Töjnan IBK från Sol­len­tu­na.

– Jag har någ­ra av mi­na när­mas­te vän­ner re­dan i la­get och un­der den gång­na så möt­te jag Grims­ta ett fler­tal gång­er och fick un­der och fick po­si­ti­va vib­bar av al­la grab­bar. Att Grims­ta tog kli­vet upp i di­vi­sion ett på­ver­ka­de ock­så såklart mitt be­slut då spel­kva­li­tén kom­mer att ökas re­jält, sä­ger Jo­nas Ahl­bom till klub­bens hem­si­da. Jo­nas Ahl­bom kan bå­de spe­la back och an­fall. Han blir la­gets fjär­de ny­för­värv för sä­song­en. Och han har höga för­vänt­ning­ar på sä­song­en.

– Att vi som lag har rik­tigt kul på pla­nen och ut­an­för. Att de and­ra la­gen har re­spekt för Grims­ta och att vi i hem­ma­bor­gen in­te ger mot­stån­da­ren en en­da me­ter. Det ska va­ra job­bigt att åka till Väs­by och mö­ta oss på bor­ta­plan, sä­ger Jo­nas Ahl­bom.

IN­NE­BAN­DY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.