Sur­ström­mings­buffé i träd­går­den

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

Slottstur i Dan­de­ryd, Tä­by, Sol­na och Stock­holm, ca 40 km. Tid: 09.00. Plats: In­farts­par­ke­ring­en mel­lan Mör­by cent­rum och Dan­de­ryds sjuk­hus. Tag med mat­säck. Ar­ran­gör: Cy­kel­främ­jan­det Stock­holm Nor­rort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.