Fac­ket krä­ver för­hand­ling

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Fac­ket Kom­mu­nal vill ha ska­de­stånd från Upp­lands Väs­by kom­mun för brott mot med­be­stäm­man­de­la­gen och brott mot sam­ver­kans­av­ta­let.

Det­ta ef­ter att Kom­mu­nal har upp­märk­sam­mats på att bud­ge­ten för so­ci­al- och äld­re­nämn­den in­te har MBL-för­hand­lats el­ler ta­gits upp i sam­ver­kan.

Kom­mu­nen upp­ma­nas nu kon­tak­ta fac­ket för att bo­ka tid för för­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.