Ta hand om som­mar­däc­ken

Som­mar­däc­kens sä­song hål­ler i sig ett tag till. Om du be­hand­lar, och se­dan för­va­rar, di­na som­mar­däck rätt ökar du de­ras livs­längd och din egen sä­ker­het.

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

Med någ­ra enk­la knep kan du kö­ra be­tyd­ligt läng­re med di­na som­mar­däck och spa­ra peng­ar. Dess­utom kan du kö­ra myc­ket säk­ra­re. Eri­ka Lindén Jans­son

SPA­RA PENG­AR. Fort­fa­ran­de är det en bra bit av som­mar­sä­song­en kvar. Lär dig sli­ta mind­re på däc­ken – och spa­ra peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.