Upp­lands Väs­by | Odenslun­da Inge­borgs Väg 27

Viivasbydirekt - - Bostad -

Char­migt hus på idyl­lis­ka Inge­borgs väg 27. Här bor man i ett rad­hus­om­rå­de med gröns­kan in­på och ing­en ge­nom­farts­tra­fik. Hu­set har fle­ra plan som kan in­re­das ef­ter be­hov och en stor käl­lar­del på ca 36 kvm. Jät­te­fin stor altan del­vis un­der tak, i sö­der­läge på bak­si­dan. Varmt väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.