MER Blir de mob­ba­de?

Viivasbydirekt - - Politik - KÄLLA: RFSL

RIKS­FÖR­BUN­DET för sex­u­ellt li­ka­be­rät­ti­gan­de, RFSL, tar på sin hem­si­da ställ­ning till om barn till ho­nom-, bi­och trans­sex­u­el­la blir mob­ba­de för att de är just det. ”Nej. Det finns forsk­ning om ho­mo­sex­u­el­las och bi­sex­u­el­las barn.”Den kom­mer i kort­het fram till att ing­en ”extra” mob­bing fö­re­kom­mer i Sve­ri­ge mot ho­mo/bi­sex­u­el­las barn”, skri­ver man på sin hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.