Blir det Rio-OS för Jonas?

Viivasbydirekt - - Sport -

Fjut­ti­ga 0,5 po­äng från se­mi­fi­nal i tram­po­linVM, men än­då en fin 29:e plats. Nu åter­står det att se om det räc­ker för att nå OS näs­ta år.

– Jag hop­pas verk­li­gen, det skul­le va­ra fan­tas­tiskt, sä­ger Jonas Nord­fors som kom­mer få be­sked om OS in­om kort.

Dans­ka Oden­se höll för­ra vec­kan det störs­ta tram­po­lin-VM:et nå­gon­sin på herr­si­dan. Boll­stanäs­so­nen Jonas Nord­fors gjor­de ett bra mäs­ter­skap och slu­ta­de på en 29:e plats i det 123 man star­ka start­fäl­tet. Sve­ri- ges bäs­ta re­sul­tat se­dan 1999 i ett herr-VM. Och ba­ra yn­ka 0,5 po­äng från se­mi­fi­nal.

– Det känns bå­de väl­digt bra och väl­digt trå­kigt. Det var löj­ligt nä­ra att jag kom till se­mi­fi­na­len, sä­ger Jonas, som gjor­de sitt sjät­te VM.

Ha­de 23-åring­en ta­git sig till se­mi­fi­nal ha­de tro­li­gen OS-plat­sen va­rit säk­rad. Nu vän­tar en tid av oviss­het om han får åka till Bra­si­li­en.

– Det åter­står att se, ing­et är klart än. Jag hop­pas verk­li­gen. Det skul­le va­ra fan­tas­tiskt att åka till ett OS, av­slu­tar Jonas Nord­fors.

An­ders Ekström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.