Ex-elev träng­de sig in på sko­la

Viivasbydirekt - - Nyheter -

I för­ra vec­kan gick en fö­re det­ta elev in på sin gam­la sko­la i Väs­by och ham­na­de i slags­mål med en av sko­lans nu­va­ran­de ele­ver. Skol­per­so­nal lyc­ka­des sä­ra på de två ung­do­mar­na och ing­en blev all­var­ligt ska­dad. Po­li­ser­na som kom till plat­sen pra­ta­de med ung­do­mar­na samt tog kon­takt med de­ras vård­nads­ha­va­re. Två an­mäl­ning­ar om miss­han­del har upp­rät­tats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.