MER Er­sätt­ningsni­vå­er 2016

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Er­sätt­ningsni­vå (grund­peng) per elev och helår. För­ra årets ni­vå in­om pa­ren­tes. FÖR­SKO­LE­KLASS: 46 017 kro­nor (45 517) GRUND­SKO­LA ÅK 1– 5: 67 798 kro­nor (67 060) GRUND­SKO­LA ÅK 6– 9: 77 462 kro­nor (76 619)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.