Fi­nis­sage och Works­hop

Viivasbydirekt - - Det Händer -

DE­CEM­BER Väs­by Konst­hall av­slu­tar konst- och ju­bi­le­um­så­ret 2015. Sön­da­gen den 13 de­cem­ber är sista chan­sen att se Mats Pet­ters­sons mål­ning­ar och skulp­tu­rer och Lars Ny­bergs torr­nåls­gra­fik! Kl. 14–16 får du chan­sen att själv gö­ra en torr­nåls­gra­vyr un­der led­ning av gra­fi­kern Lars Ny­berg. Al­la är väl­kom­na! Konst­hal­len bju­der på lu­ci­a­fi­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.