3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Viivasbydirekt - - HEJ VÄSBY - FOTO: UPPLANDS VÄS­BY BIB­LI­O­TEK

KONSTÅKNIN­GSSHOW

Väs­by kon­ståk­nings­klubb bju­der på julshow i Vi­lun­da­hal­len. För­sälj­ning av kaf­fe och fi­ka. Gra­tis in­trä­de.

Sön­dag 20 de­cem­ber kl. 11

Vi­lun­da­hal­len

När:

Var:

KÖR­SÅNG

På sön­da­gen sjung­er Joy­ful Go­spel Cho­ir i Eds kyr­ka kloc­kan 15 och 18 och Frestakö­ren i Fres­ta kyr­ka kloc­kan 18. Med li­te pla­ne­ring går det att lyss­na på bå­da kon­ser­ter­na.

Sön­dag 20 de­cem­ber kl. 15 och 18

Eds kyr­ka och Fres­ta kyr­ka

När:

Var:

LUCK­ÖPP­NING

Bib­li­o­te­ket i Mes­sing­en har en egen jul­ka­len­der, med ett nytt bok­tips i skön­lit­te­rä­ra rum­met var­je dag.

Var­je dag fram till den 24 de­cem­ber

Bib­li­o­te­ket, Mes­sing­en

När:

Var:

JUL­KA­LEN­DER. Nytt bok­tips var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.