Mord­rät­te­gång in­te of­fent­lig

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Rät­te­gång­en ef­ter mor­det på Ida Jo­hans­son i Run­by­spå­ret hålls bakom stäng­da dör­rar. För­hand­ling­en in­led­des i tis­dags och ett stort me­di­e­upp­båd var på plats vid At­tun­da tings­rätt.

Den miss­tänk­te 19-åring­ens ad­vo­kat be­gär­de ti­digt att för­hand­ling­en in­te skul­le va­ra of­fent­lig och fick sin öns­kan be­vil­jad.

När det hand­lar om en ung brottsmiss­tänkt kan en för­hand­ling hål­las bakom stäng­da dör­rar om per­so­nen kan fa­ra sär­skilt il­la av att det som sägs blir känt för all­män­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.