Jul­lovs­bo­ken 2015

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

För dig mel­lan 7 och 16 år: Läs tre böc­ker un­der jul­lo­vet och få en bok i pre­sent! Fol­der att fyl­la i kan häm­tas på bib­li­o­te­ket, el­ler skri­vas ut från webben. Ar­ran­gör: Upplands Väs­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.