Tesla­bi­lar får au­to­pi­lot

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR -

Med en ny­li­gen släppt upp­da­te­ring av mjuk­va­ran får vis­sa av Teslas el­bi­lar själv­kö­ran­de egen­ska­per.

Ut­rus­tad med ver­sion 7.0 kan Mo­del S bland an­nat gö­ra eg­na fil­by­ten ef­ter blin­kers­sig­nal el­ler par­ke­ra på egen hand. Men bi­len blir in­te så själv­kö­ran­de att det går att släp­pa rat­ten. De nya funk­tio­ner­na finns ba­ra i test­lä­ge än så länge.

– Vi är sär­skilt för­sik­ti­ga på det­ta ti­di­ga sta­di­um. Pro­gram­va­ran är myc­ket ny och vi mås­te tyd­ligt be­skri­va den som be­ta. På lång sikt kom­mer folk in­te be­hö­va ha hän­der­na på rat­ten, och så små­ning­om be­hö­ver de in­te rö­ra pe­da­ler­na hel­ler, sä­ger Teslas vd Elon Musk i ett ut­ta­lan­de.

Upp­da­te­ring­en gäl­ler bi­lar som bör­ja­de säl­jas un­der fjär­de kvar­ta­let 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.