Ny ki­ne­sisk mel­lan­suv

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR -

Qo­ros 5 blir snäp­pet stör­re än 3-se­ri­en och gör Qo­ros Ci­ty säll­skap i ka­te­go­rin hög­bygg­da bi­lar. Bil­fö­re­ta­get an­ställ­de vid upp­star­ten för någ­ra år se­dan ett tju­go­tal svens­kar från Saab och Vol­vo. Qo­ros 5 kom­mer till Ki­na i förs­ta hand, men Qo­ros har ti­di­ga­re ut­tryckt sin stra­te­gi att lan­se­ra i Eu­ro­pa ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.