Öp­pen parkour­trä­ning vid cent­rum

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

DE­CEM­BER Parkour­verk­sam­he­ten in­om Väs­by IK Hoc­key bju­der in till öp­pen ak­ti­vi­tet med ut­bil­dad le­da­re på parkour­ba­nan vid cent­rum, det är helt gra­tis och al­la är väl­kom­na. Inga för­kun­ska­per krävs. Tid: 22 de­cem­ber kl. 20.30–22.00. Ar­ran­gör: Väs­by IK Hoc­key. Ak­ti­vi­te­ter­na sker i sam­ar­be­te med kul­tur- och fri­tids­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.