FRÅ­GA KOMMUNPOLI­SEN

Viivasbydirekt - - Hej Väsby - FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

FRÅ­GA. Vad vill du frå­ga vår kom­mun­po­lis Malin Sund­ström? Hon kom­mer att ha en egen spalt i Vi i Väs­by där hon sva­rar på lä­sar­nas fun­de­ring­ar kring po­li­sens ar­be­te här i Väs­by. Fort­sätt skic­ka in frå­gor! Mej­la re­dak­[email protected]­i­vas­by.se, skic­ka ett med­de­lan­de till oss på Fa­ce­book el­ler var­för in­te tag­ga oss på Instagram, @vi_i_vas­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.