MER SPF Seniorerna Väs­by

Viivasbydirekt - - Det Händer -

MED­LEM­MAR: Drygt 1 100. STAR­TA­DE: 1975. Finns re­pre­sen­te­ra­de i kom­mu­nens pen­sio­närs­råd.

AK­TI­VI­TE­TER: Med­lemsmö­ten med in­for­ma­tion coh un­der­håll­ning, stu­die­be­sök, läng­re re­sor in­om och ut­om lan­det, frisk­vårds­ak­ti­vi­te­ter, bio, te­a­ter­be­sök, pu­baft­nar, dans­kväl­lar, stu­die­cirk­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.