3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Viivasbydirekt - - HEJ VÄSBY -

KLÄDUTSTÄL­LNING

På fre­dag är det ro­mer­nas na­tio­nal­dag och in­för den kom­mer en ut­ställ­ning av roms­ka tra­di-

RO­MER­NAS NA­TIO­NAL­DAG

Väl­kom­men till romskt na­tio­nal­dags­fi­ran­de i nya kul­tur­hu­set. Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mat­hi­as Boh­man (S) in­le­der. Där­ef­ter mu­sik av tango­kung­en Se­basti­an Ahl­gren med Kyösti Hed­man och Sa­tu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.