Med­lemsmö­te SPF

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

SPF­se­ni­o­rer­na i Väs­by har med­lemsmö­te kl. 14 i Mes­sing­en. Skå­de­spe­la­ren Mi­chael Le­ch­ner fö­re­lä­ser om Stock­holm vid för­ra se­kel­skif­tet samt om fö­re­ställ­ning­en ”Rå­na­ren Ro­berts histo­ria”. En kort ext­ra stäm­ma kom­mer att hål­las för in­val av ny sty­rel­se­med­lem. Dess­utom in­for­ma­tion från nye ord­fö­ran­den och en re­se­le­ve­ran­tör. Därut­ö­ver kaf­fe, lot­te­ri­er och triv­sam sam­va­ro. OBS! Fö­ran­mä­lan se­nast 1 april till pro­gram. spfvas­[email protected] el­ler tel 073 672 09 62.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.