MER Ut­mär­kel­sen

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

ÅRETS Fö­re­ta­ga­re ut­ses av Fö­re­ta­gar­na i Upp­lands Väs­by. Det är en ut­mär­kel­se som de­las ut till en fö­re­ta­ga­re som un­der året ut­fört en pre­sen­ta­tion i sin kom­mun som ge­nom sitt sätt att va­ra fun­ge­rar som en fö­re­bild för and­ra fö­re­ta­ga­re. Duk­ti­ga fö­re­ta­ga­re bi­drar ge­nom si­na idéer och sitt ar­be­te till att sam­häl­let ut­veck­las, skri­ver UVP om ut­mär­kel­sen.

TI­DI­GA­RE vin­na­re är bland and­ra Mats Eriks­son, Sätt­ra gård, John Mar­nell, J Bil och Björn Has­selsten & Erik Nor­din, Svea Föns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.