Ri­ga och Kur­land

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

Hans Lepp be­rät­tar dels om Ri­ga, Ös­ter­sjöns drott­ning, om sta­dens fan­tas­tis­ka histo­ria och uni­ka ar­ki­tek­tur dels om Kur­land, och om dess bro­ki­ga för­flut­na och okän­da pa­lats. För den som öns­kar mer finns även in­for­ma­tion om den pla­ne­ra­de re­san i höst till om­rå­det. En­tré: 30 kr med­lem­mar/50 kr ej med­lem­mar – fi­ka in­går. Plats: Op­ti­mus­vä­gen 12A, Upp­lands Väs­by. Tid: 13. Ar­ran­gör: ABF Se­nio­ra­ka­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.