VEC­KANS FRÅ­GA Föl­jer du en tv-se­rie, i så fall vil­ken?

Viivasbydirekt - - Hej Vasby -

Sa­ron Ka­h­say, 12 år, stu­dent – Ja, Pret­ty Litt­le Li­ars. Den är spän­nan­de för det hän­der så myc­ket he­la ti­den. Jag kol­lar på sä­song sex nu. Lin­da Fa­tah, 14 år, stu­dent – Pret­ty Litt­le Li­ars är bra, men jag kol­lar mest på fil­mer. Helst ame­ri­kans­ka ko­me­di­fil­mer. Han­na Sha-Mo­ham­med, 13 år, stu­dent – Em­pi­re. Det är myc­ket spänning och dra­ma. Den hand­lar om en fa­milj som har en stor mu­sik­stu­dio och är kän­da. Isa­bel­le Mengistab, 13 år, stu­dent – Jag kol­lar på Pri­son Bre­ak, den är spän­nan­de. Det var min bror som tip­sa­de mig om den, nu vän­tar jag på att sä­song fem ska kom­ma ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.