MER Det här ska du fo­to­gra­fe­ra

Viivasbydirekt - - Nyheter -

AV­STÅN­DET mel­lan bi­lar­na och hur de står i för­hål­lan­de till varand­ra. AV­STÅND till väg­kant el­ler räc­ken. LÄNGD på broms­spår. EVEN­TU­EL­LA sikt­hin­der som kan ha or­sa­kat olyc­kan – träd, bus­kar, hus, mu­rar el­ler sta­ket.

MÄRK­NING­AR på vägen och even­tu­el­la skyl­tar i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.