Mohla­vyr

Viivasbydirekt - - Nyheter -

APRIL ”Ex­pe­ri­men­tell pop i det fängs­lan­de gräns­lan­det mel­lan fan­ta­si och verk­lig­het. Gri­pan­de låttex­ter och ny­ska­pan­de ar­range­mang.” Mohla­vyr är isprin­ses­san från de små­länds­ka sko­gar­na som hop­pa­des på isen och lan­da­de på scen. Likt en svensk Ka­te Bush och mo­dern Bar­bro Hör­berg må­lar Mohla­vyr med pi­a­no och drag­spel si­na min­nen från de förs­ta skrid­sko­skä­ren till de sista ro­pen om kär­lek och var­da­gens små be­styr. Nu hål­ler Mohla­vyr mu­sik­kväll på Pic­chus Café. Sam­ma kväll har hon även för­ver­nis­sage av sin ut­ställ­ning med mål­ning­ar till nya al­bu­met. Ut­ställ­ning­en på­går se­dan med ver­nis­sage den 17 april fram till den 13 maj. Pic­chus Café, Väs­by­vä­gen 36. Bo­ka bord! Öpp­nar kl. 19. Arr: Mu­sik­för­e­ning­en Apo­te­ket(www.mu­sik­fore­ning­ena­po­te­ket.se ), ABF, Mu­sikrå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.