Mil­jö­se­mi­na­ri­um

Viivasbydirekt - - Nyheter -

APRIL Bi­lens luft­för­ore­ning­ar – hur all­var­li­ga är de? En av Sve­ri­ges främs­ta ex­per­ter, Ber­til Fors­berg, pro­fes­sor i mil­jö­me­di­cin vid Umeå uni­ver­si­tet, ger oss fak­ta och le­der oss in i en dis­kus­sion om luft­för­ore­ning­ar­na som bi­lis­men ger upp­hov till, vil­ka ska­dor som kan mä­tas och vad vi kan gö­ra för att för­hind­ra el­ler fö­re­byg­ga ska­dor­na. Sa­marr: MHF Upp­lands Väs­by, Blå ban­det och bib­li­o­te­ket. Kl. 19–20. Lo­kal: Skön­lit­te­rä­ra rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.