Barn­te­a­ter

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Ka­nel och ka­nin och al­la käns­lor­na. Ka­nel och Ka­nin är bäs­ta vän­ner. Vi får föl­ja de bå­da vän­ner­na un­der en dag där svart­sju­ka, ils­ka och oro blan­das med den här­li­ga käns­lan av att åter­få en vän. Spe­las av Dock­te­a­tern Tittut. Fö­re­ställ­ning­ens längd ca 30 min. 2–6 år. Kl 12 och 14. Lo­kal: Mes­sing­en. Bil­jett­släpp på 08-590 973 90 el­ler på bar­nav­del­ning­en. 80 bil­jet­ter/fö­re­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.