1. 2.

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Ren­sa! Att säl­ja, skän­ka el­ler i värs­ta fall slänga är det förs­ta ste­get till en bätt­re gar­de­rob. Var hård – ren­sa ut det du in­te an­vän­der. Rom bygg­des in­te på en dag, och en rik­tig gar­de­ro­brens­ning kan ta li­te tid. Ta en hyl­la el­ler sek­tion i ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.