BEGONIA – TILL RETROVÄNNE­RNA

Viivasbydirekt - - BOSTAD -

Begonia har od­lats länge i Sve­ri­ge och det finns en enorm bredd i be­go­ni­a­sor­ti­men­tet. Sti­len är char­mig och li­te ål­der­dom­lig, och där­för är de en per­fekt pre­sent till den ret­ro­in­tres­se­ra­de.

Ju lju­sa­re pla­ce­ring desto rik­li­ga­re blir blom­ning­en. Ef­tersom be­go­ni­or blom­mar så rik­ligt kan en kla­se med blom­mor bry­tas av och sät­tas i en kopp el­ler ett glas med vat­ten; det är ett en­kelt sätt att pif­fap upp hem­ma och ska­pa stäm­ning. För att gö­ra pre­sen­ten än­nu mer per­son­lig kan du tän­ka till li­te ex­tra runt för­pack­ning­en och an­pas­sa den ef­ter vad mot­ta­ga­ren tyc­ker om. Blom­mor­nas färg för­stärks till ex­em­pel yt­ter­li­ga­re om de för­pac­kas i en på­se, kru­ka el­ler ask som tar upp el­ler kon­tras­te­rar mot fär­gen på blom­mor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.