An­ta­res BK fort­sät­ter le­ve­re­ra

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 -

ÄR en lo­kal box­nings­klubb grun­dad 1982 av Ja­nos Sa­ros­sy.

HAR haft lo­ka­ler i Väs­by­sko­lan, Ar­den­ner­vä­gen och i Svensk­fins­ka sko­lan i Smed­by (nu­va­ran­de).

HAR drygt 100 med­lem­mar varav 25 är ak­ti­va. Sex är kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.