Vad ska den nya par­ken he­ta?

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Kom­mu­nen vill byg­ga 40 lä­gen­he­ter i tre- el­ler fyravå­nings­hus i hör­net Op­ti­mu­soch Fin­spångs­vä­gen, bakom Mes­sing­en. Där finns i dag en all­män par­ke­ring med plats för cir­ka 20 bi­lar samt en fas­tig­het med verk­sam­he­ter. Fas­tig­he­ten fö­reslås ri­vas och par­ke­ring­en mins­kas till fy­ra plat­ser för att ge plats för de nya hu­sen. Sam­råd på­går till den 23 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.