Har­rys - i gott säll­skap

Viivasbydirekt - - Hej Väsby -

Re­stau­rang, bar, natt­klubb Star­ta­des: 1993 i Fal­ken­berg Finns i an­tal or­ter: 40 An­ställ­da: Cir­ka 1 000 Nam­net Har­rys kom­mer ifrån Fal­ken­berg där livs­me­dels­hand­la­ren Har­ry Nils­son ar­be­ta­de. Bu­ti­ken var en plats för bå­de han­del, skval­ler och um­gänge och för trak­tens barn var det ett skim­ran­de även­tyr att ba­ra gå in i bu­ti­ken då han ha­de sam­lat på sig va­ror från när och fjär­ran. Det gjor­de Mag­nus Hel­ges­son, en av grun­dar­na till Har­rys. Han kom dit för att kö­pa mjölk till sin mor men som ock­så pas­sa­de på att kö­pa tuggum­mi på mam­mas mjölkno­ta. Hand­la­re Har­ry Nils­son spe­la­de med. Tuggum­mit bju­der de på än idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.