Val­borg i Fres­ta Pul­ka­bac­ke

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

I år kom­mer Boll­stanäs Sport­klubb till­sam­mans med Fres­ta För­sam­ling för förs­ta gång­en att an­ord­na Val­borg i Fres­ta Pul­ka­bac­ke. Vi tar vid ef­ter Fres­ta Gnis­tor som i många år ar­ran­ge­rat det­ta fi­ran­de. Det kom­mer att fin­nas kaf­fe, lot­te­ri­er och täv­ling­ar med start från 19.00. 20.00 tänds bra­san och dess­förin­nan ta­lar vi in vå­ren. Varmt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.