Vad har hänt i Borg­by­sko­gen?

Viivasbydirekt - - INSÄNDARE -

Vad har hänt i Borg­by­sko­gen vid Kvarn­vi­ken? Ett av mi­na och mi­na barn/barn­barns fa­vo­rit­mål var att gril­la korv i Borg­by­sko­gen vid Kvarn­vi­ken i nor­ra än­den av Norr­vi­ken. För att kom­ma till grill­plat­sen har vi följt en stig från Sto­ra vägen. Döm om min för­vå­ning när jag i dag var ute och gick längs den ak­tu­el­la vägen och plöts­ligt kom­mer in på en ny­an­lagd bil­väg där det ti­di­ga­re har va­rit en my­sig skogs­stig ge­nom en trolsk skog. I dag har sti­gen er­satts av en mind­re grus­väg som li­te se­na­re över­går till att bli en kilo­me­ter­lång bre­da­re bil­väg som slu­tar up­pe vid Tä­by­vä­gen. Den trols­ka stäm­ning­en är helt bor­ta. Frå­ga till Fres­ta för­sam­ling/Svens­ka kyr­kan som är mar­kä­ga­re: Var­för och till vil­ken nyt- ta har man byggt så to­talt mil­jö­för­stö­ran­de vägar i den vack­ra sko­gen? Vad har det­ta pro­jekt kostat kyr­kan? Per

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.