HEDRADE IDAS MIN­NE

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

För en vec­ka se­dan hölls en stäm­nings­full sam­ling för att hed­ra 21-åri­ga Ida Jo­hans­sons min­ne. Ce­re­mo­nin hölls där Run­by­spå­ret bör­jar och in­led­des med ett tal av kom­mu­nal­råd Anders Rosén (V). Där­ef­ter kun­de al­la läm­na blom­mor el­ler en häls­ning till Ida i ett stort hjär­ta på mar­ken. Ef­teråt var al­la in­bjud­na att till­sam­mans pro­me­ne­ra el­ler jog­ga runt Run­by­spå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.