Dags­be­lys­ning

Viivasbydirekt - - Nyheter -

De närms­ta vec­kor­na kom­mer kom­mu­nens be­lys­nings­ent­re­pre­nör att ut­fö­ra kon­troll av ga­tu­be­lys­ning­en i kom­mu­nen.

Den ge­nom­förs två gång­er per år. Tra­si­ga lam­por byts ut och lu­tan­de stol­par kor­ri­ge­ras. För att un­der­lät­ta ar­be­tet kom­mer ga­tu­be­lys­ning­en att va­ra tänd även på dag­tid un­der den tid som ar­be­tet på­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.