Ver­nis­sage

Viivasbydirekt - - Det Händer -

Den 27 au­gusti är det ver­nis­sage i Väs­by Konst­hall un­der te­mat Svart – vitt. Här får gra­fi­ker­na Ma­ri-So­fi Lo­rantz, Eli­a­na Bo­ro­za­nov och Ge­rald Stef­fe ett stör­re ut­rym­me att vi­sa upp sig på. Öv­ri­ga konst­nä­rer i Gillet del­tar med svart­vi­ta als­ter i de tek­ni­ker de ar­be­tar med i van­li­ga fall. Ut­ställ­ning­en i Väs­by Konst­hall på­går till den 18 sep­tem­ber. Öp­pet­ti­der: ons­dag–tors­dag kl 12–17, fre­dag–sön­dag kl 12–16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.