Vi­king­a­kvin­nan Ingrid

Viivasbydirekt - - Det Händer -

OK­TO­BER Fi­ra vår vi­king­a­kvin­na Ingrid! Kjerstin Björk­man från Hem­bygds­för­e­ning­en be­rät­tar och vi­sar bil­der. Fö­re­dra­get bör­jar kl 14, men de som vill sam­las vid Lad­bro­ste­nen kl 13, går till Ingrid­sta­tyn och där­ef­ter till bib­li­o­te­ket, där det bjuds på fi­ka. Lo­kal: ABBA i Mes­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.