Konst­histo­ri­er kring kaf­fe­bor­det

Viivasbydirekt - - Det Händer -

We­ik­ko Ku­u­ze­la bju­der på en snabb­re­sa ge­nom väs­ter­ländskt konst och vi­sar bil­der från oli­ka epo­ker. Vi sam­ta­lar om lik­he­ter, in­flu­en­ser, tids­an­da. 9, 16 och 30/10 kl 14 på Väs­by konst­hall. Fri en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.