Ras­bi­o­lo­gens gå­ta

Viivasbydirekt - - Det Händer -

För­fat­ta­ren och histo­ri­kern Ma­ja Ha­ger­man be­rät­tar ut­i­från sin bok ”Kä­ras­te Her­man: ras­bi­o­lo­gen. Her­man Lund­borgs gå­ta” om de forsk­nings­gåtor han trod­de sig lö­sa. En­tré: 30 kr med­lem/50 kr ej med­lem, fi­ka in­går. Kl 13. Op­ti­mus­vä­gen 12A. Arr: ABF se­nio­ra­ka­de­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.