NEW ROMANTICIS­M:

Viivasbydirekt - - Interiör -

Den här tren­den är bo­he­misk och elekt­risk, och re­sul­ta­tet är kre­a­tivt och in­ne­hål­ler en vild bland­ning av fär­ger och in­flu­en­ser. Var in­te rädd för att blan­da ku­lö­rer!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.