Fars Hatt i Kungälv

4 da­gar i söd­ra Bo­hus­län

Viivasbydirekt - - Sport -

Ho­tell Fars Hatt ★★★

Känn histo­ri­ens ving­sus på det­ta hi­sto­ris­ka ho­tell i Kungälv. Lä­get vid fo­ten av den mäk­ti­ga Bo­hus fäst­ning, en lugn och har­mo­nisk pla­ce­ring ut till Nord­re Älv – och en­dast en kvarts bil­färd från det pul­se­ran­de stor­stads­li­vet i Gö­te­borg (19 km) – är in­te mind­re än per­fekt. Med en kort bil­färd ut mot kus­ten, öpp­nar skär­gårds­i­dyl­len Marstrand (29 km) upp sig in­för di­na ögon, den po­pu­lä­ra seg­lar­sta­den som bju­der på än­nu mer spän­nan­de histo­ria i form av pam­pi­ga Carlstens fäst­ning, kul­ler­stens­be­lag­da ga­tor och my­si­ga bu­ti­ker. Mas­sor av upp­le­vel­ser att väl­ja mel­lan: Skär­gårds­i­dyl­ler, stor­stads­puls el­ler bara av­kopp­ling och mat­gläd­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.