Tra­di­tions­bä­ra­re och äld­re spel­män

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

22 OK­TO­BER

Ben­ny Jo­hans Ka­pell – Roslags­vår Ben­ny mfl spe­lar och be­rät­tar om tra­di­tions­bä­ra­re och äld­re spel­män i Upp­lands Väs­by med om­nejd, om Mu­sik­sko­lans fö­del­se och ut­veck­ling mm. Kl 14. Hem­byg­dens År 2016 i Upp­lands Väs­by i Nya Kul­tur­hu­set, Mes­sing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.